Книга "1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) как на ладони". Изд 6. Гартвич А. В.